Vores personprofilanalyser giver os et nuanceret indblik i, hvilken foretrukken arbejds- stil kandidaten har. Den viser styrker og begrænsninger, kommunikationsstil og motivationsgrunde.

Person Profil Analyse

Gode personlighedsanalyser bygger på et teoretisk fundament og på mange års tekniske undersøgelser, hvor de er afprøvet på millioner af mennesker, De giver dermed et godt billede af hvilke typer af mennesker, som er succesfulde i forskellige jobtyper.

Analyserne påstår ikke, at de kan beskrive alt ved en person og heller ikke at de entydigt kan forudsige, hvordan man vil reager i en given situation – de måler hvordan en person sandsynligvis vil reagere i forskellige situationer.

Profilrekruttering råder over både kognitive-, kompetence- og personlighedsanalyser, og i forbindelse med rekrutteringer anvender vi som standard 2 af disse.

Ansøgere besvarer i ansøgningsprocessen en indledende personlighedsanalyse, som giver et billede af hvilke personlige fokusområder den enkelte kandidat har.

Forud for det personlige interview udfylder alle udvalgte kandidater en DISC analyse, som giver et præcist indblik i, hvilken foretrukken arbejdsstil kandidaten har. Resultatet er en rapport, som grafisk og i tekst beskriver individets adfærd i arbejdssituationen.

Rapporten er et støtteværktøj ved rekruttering og ved medarbejderudvikling/-træning. Vi anvender den ikke isoleret, men bruger den i sammenhæng med interview hvor det sammenholdes med en vurdering af personens erfaring, uddannelse, kvalifikationer og udviklingspotentiale samt kompetence i øvrigt.

Kombinationen af test og personligt interview giver en væsentligt forøget sikkerhed for at kandidat og job stemmer overens, fordi vi ud over erfaring og kompetencer får afdækket hvad der motiverer, og hvorledes kandidaten kommunikerer og reagerer i forskellige situationer.

PPA´en ”fortæller meget” om personens styrker og begrænsninger, kommunikationsformer, motivationsfaktorer osv. Derfor er det også et stærkt redskab til at sikrer personers udvikling i organisationen og til effektivt at sammensætte rigtige arbejdsgrupper.

Den kan f.eks. anvendes

  • til at klarlægge den enkeltes potentiale til at påtage sig nye og mere udfordrende opgaver,
  • til ledelse & coaching af teammedlemmer, som ikke lever op til kravene i jobrollen,
  • til at sammensætte effektive teams,
  • til at coache ledere,
  • til beslutning om den optimale organisationsstruktur,
  • til at designe incitamentsprogrammer, der afspejler organisationens sammensætning


Vi er eksperter i at lave den helt rigtige match. Vores rekrutteringsproces giver størst mulig sandsynlighed for at finde den rigtige kandidat.

Profilrekruttering

Hos os er forløbet tilrettelagt med en indledende proces, hvor alle ansøgere vurderes ens. Uanset hvem du er og hvornår du søger.

Profilrekruttering

Du får svar med det samme, om du er gået videre til det næste niveau. På den måde undgår du at skulle gå og vente på en afklaring.

Profilrekruttering